Tjänster 

  • Linje o. Kabelarbeten
  • Entreprenadsmaskinsarbeten
  • Markarbete
  • Trädgård, dräneringar
  • Avloppsanläggningar
  • Verkstad & reprarationer

ROT-avdraget

Vi utför arbeten med ROT-avdrag. Vill du veta mer om vad det innebär för dig?
Läs mer här

Ledningskollen

Innan grävning skall utföras på just din tomt, tag reda på var ledningar,
kablar och annan nedgrävd infrastruktur finns. Detta skyddar ledningar mot  eventuella avgrävningar och förenklar samordning av grävarbeten. Läs mer här

Samtliga gräv och underhållsarbeten

JA Entreprenad AB arbetar med alla typer av entreprenadmaskinsarbete för kunder runt om i Västsverige. Företaget ägs av Johan Aronsson och finns i Mellerud. Inom företaget finns lång erfarenhet och stor kunskap inom entreprenadbranschen.

Vi kan erbjuda en väl uppdaterad maskinpark med maskiner för alla typer av arbeten och därmed hålla hög kvalitet på utförda uppdrag.

Offertförfrågan

Sponsring:

JA Entreprenad AB sponsrar:

  • Idrottsföreningar
  • Missing People
  • Motorsport

Certifierad av:

Avloppssystemet Jets kretsloppslösning.

Diplomerad entreprenör